Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Fejlesztő pedagógust keresnek Komádiban

Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Bihari Egyesített Szociális Intézmény BESZI MIkepércs Humán Szolgáltató Otthon fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Fő utca 222-224.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogyatékkal élők képességfejlesztése, a készségek kialakítása és a személyiségfejlesztés elősegítése. Pedagógiai jellemzések, egyéni fejlesztési és gondozási tervek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, tanár, tanító, gyógypedagógus, konduktor, pszichopedagógus, szociálpedagógus,
 •         pedagógiai területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Büntetlen előélet
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         Magyar Állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Szakmai tapasztalatot igazoló referencia levél
 •         Önálló, felelősségteljes munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, és- ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni- vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)
 •         Fényképes szakmai önéletrajz
 •         Szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Svéhláné dr. Horváth Heléna nyújt, a 06-70-5050-162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza címére történő megküldésével (4130 Derecske, Sas utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.
 •         Elektronikus úton Csaholcziné Rácz Éva megbízott intézményvezető asszony részére a beszi.derecskesas@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.szgyf.gov.hu – 2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő letöltése után határozatlan időre jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

Fotó: http://www.torpetanoda.hu

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet