Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Európai oktatási műhelytalálkozók tapasztalatai

 

 

Bodó Márton a kollaboratív kutatással (ENCoR: European networks involved in collaborative research) foglalkozó, Lyonban megrendezett CIDREE szakértői műhelyben elhangzottakról számolt be. A prezentációjában rámutatott arra, hogy a kollaboratív kutatás fogalma kultúrafüggő. Magyarországon elsősorban közösségi (közjó-vezérelte) kutatásról beszélünk, amely olyan tudományos munka, amelyet a kutatók, egy rajtuk kívüli csoport tagjaival együtt és az ő javukra végeznek. Bodó Márton itt példaként említette a Vadonleső programot, ahol a közösség tagjai jelzik egy védett állat vagy növény észlelését a program honlapján, és az adatot a kutatók ellenőrzik. Ezzel a felfogással szemben a többi ország esetében, melyek képviselői részt vettek a műhelytalálkozón inkább akciókutatásról beszélhetünk, amely elsősorban a kutató és oktató együttműködése az oktatásban jelentkező problémák megoldása érdekében, a diákokat kevésbé vonják be. A találkozó tanulsága elsősorban az, hogy az oktató és a kutató igényeinek az összehangolása időigényes, illetve az optimális együttműködés csak akkor lehetséges, ha a résztvevők mindkét oldalról elsajátítják és megértik a másik nézőpontját. A közös gondolkodás, ha az előbb említett nehézségeket megoldjuk, minden esetben szemléletváltáshoz vezet.

 

 

Csorba László a STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), azaz a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika integrált tanulásával foglalkozó szakértői találkozó tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel. A ljubljanai találkozó résztvevői különböző jó gyakorlatokat osztottak meg elsősorban egymással, különös tekintettel arra, hogyan lehet ezeket a tudományterületeket játékosítani, hogyan tudják a tanulók saját tapasztalatszerzésre építve a tudásanyagot elsajátítani, illetve diákok kérdéseiből, problémáiból, hogyan lehet felépíteni azt a kutatási rendet, amit ők szeretnének. A műhelytalálkozó résztvevői egy bemutató órát is figyelemmel kísértek, melyen a diákok kiscsoportban, gyakorlottan végezték a kísérleteket.

 

 

Bálint Anna röviden beszámolt az Európa Tanács a demokráciára való nevelésről szóló, Strasbourgban megrendezett konferenciájáról.

 

 

Kákonyi Lucia az Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning projektjének eredményeiről és a budapesti partnertalálkozó tapasztalatairól beszélt. A diákok döntési és beleszólási jogának szélesítése az iskolai élet és oktatás területén Magyarországon is nagyon aktuális kihívás. Az ennek a megoldásához szükséges új szemléletet, esetleges módszertani eszköztárakat a diákok szükségleteivel számoló Lundy-modellre, illetve az elköteleződés szintjeit létraként felvázoló Shuttle-modellre alapozhatjuk. A partnertalálkozón jó gyakorlatokat is megismerhettek a résztvevők, Kákonyi Lucia ezek közül a „boldog matematikadolgozat”-projektet emelte ki, melyet Eöri János a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumának matematikatanára diákjaival közösen fejlesztett ki. A matematikadolgozatok típusfeladatainak összeállításában a tanulók aktív szerepet játszhatnak, egy erre szolgáló facebook csoportban tehetnek erre vonatkozó ajánlatokat, a feladatokat a tanár súlyozza, és a dolgozat előtt a diákok szavazzák meg, hogy mikből álljon a példasor. A Student Voice – Bridge to Learning partnertalálkozó eredményeiről bővebben ebben az írásunkban is beszámoltunk.

 

 

Forrás: http://ofi.hu/hir/europai-oktatasi-muhelytalalkozok-tapasztalatai

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet