Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Budapesten matematika-fizika szakos általános iskolai tanárt keresnek

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.04. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Felső erdősor utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Határzott idejű kinevezése 2017.01.04-ig, az öregségi nyugdíjas pedagógus felmentési idejének lejártáig szól, utána lehetősége nyílik a kinevezés határozatlan időtartamra történő módosítására. Matematika-fizika tantárgyak tanítása 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, matematika-fizika szakos általános iskolai tanár,
  •         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz, motivációs levél
  •         végzettséget igazoló okiratok
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •         nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton dr. Horváthné Pálosi Katalin intézményvezető részére a info@erkelferenc.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         http://erkelferenc.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet