Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Biológia-kémia szakos tanárt keresnek Szákszenden

Tatabányai Tankerületi Központ Szákszendi Öveges József Általános Iskolája

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Szákszendi Öveges József Általános Iskolában  biológia-kémia szakos tanár munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2856 Szákszend, Száki utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, biológia-kémia szakos tanár,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palotainé Papp Éva intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/371-515; 06-30/626-5921 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Szákszendi Öveges József Általános Iskolája címére történő megküldésével (2856 Szákszend, Száki utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-4/2017 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-kémia szakos tanár.

és

  •         Elektronikus úton Palotainé Papp Éva intézményvezető részére a oveges.alt.isk@oveges-szakszend.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         http://www.szakszend.hu – 2017. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet