Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Alsó tagozatos napközis tanárt keres a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Közép-Budai Tankerületi Központ                        

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Alsó tagozatos napközis tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 17 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Medve u. 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Délutáni napközis tanítói feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Tanító,
  •         Magyar állampolgárság
  •         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Végzettséget igazoló oklevél másolata
  •         Fényképes szakmai önéletrajz
  •         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a vezetőség nyújt, a +36 1 201-1137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Makovecz Éva igazgatónő részére a titkarsag@csikferenc.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet