Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A Vántus István Általános Iskola angol nyelvtanárt keres

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vántus István Általános Iskola
KLIK152014

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.23 – 2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy egyetem, angol szakos nyelvtanár ,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         Cselekvőképesség

•         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (14) bekezdésében foglalt feltételek megléte (a nyelvvizsga kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt oklevél kiadásának feltételeit teljesítette és azt igazolni is tudja)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Pedagógus végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

•         A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll (2) bekezdés d.) pontja szerint büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         1 évnél nem régebbi orvosi egészségügyi alkalmassági vélemény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száva Erika intézményvezető nyújt, a 0642/286-132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/152/959-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

és

•         Elektronikus úton Pesti Béla László tankerületi igazgató részére a pestiblaci@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet