Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A tanítás fontos része a moziba járás

A magyar tanárok döntő többsége ma már az oktató munka fontos kiegészítő elemének tekinti a moziba járást – derül ki a Cinema City legújabb, országos kutatásából, amely 433 pedagógus részvételével a vizuális kultúra és az oktatás kapcsolatát, az iskolán kívüli programok szervezésének lehetőségeit, illetve a közös mozizás hatásait térképezte fel.

 

Az országosan kiküldött online kérdőívet kitöltő 433 pedagógus 66 százaléka általános, míg 26 százaléka középiskolában, nyolc százalékuk egyéb oktatási intézményben tanít. Az oktatási területeket vizsgálva a kutatásban részt vevő pedagógusok legnagyobb része, 31 százalékuk reálszakos, de szintén nagy arányban, 23 százalékban vannak köztük tanítók, 18 százalékban nyelvszakosok, míg 17 százalékban humán szakos tárgyakat oktatók.

 

 

Bár a kutatásban közreműködő pedagógusok többsége (83 százalék) elsősorban szórakozni, kikapcsolódni vagy jutalomból látogat diákjaival moziba, igyekeznek ekkor is olyan filmeket választani, melyek valamilyen módon a tananyaghoz kapcsolódnak. 81 százalékuk szerint a kimozdulás, a megszokott hétköznapi rendtől való eltérés motiválja a diákokat a tananyag mélyebb elsajátításában.


Többen olvassák, ha látták

Arra a kérdésre, hogy a népszerű regényeket feldolgozó filmek mennyire hasznosak az oktatás szempontjából a válaszadók 42 százaléka számolt be pozitív tapasztalatról. Véleményük szerint a moziban látott film látványossága motiválhatja a diákokat a könyv elolvasására, segítheti elmélyíteni az olvasásélményt, hiszen a történet, a szereplők és a köztük lévő viszony is könnyebben megjegyezhetővé válnak, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a film megnézése nem helyettesíti a könyvet.

 

 

A legtöbb pedagógus az adott iskolának szervezett különvetítés keretében az október 23-i nemzeti ünnep kapcsán a Szabadság szerelem című filmet nézte meg diákjaival a tavalyi évben; melyet a magyar irodalom vagy természetismeret tanórák kiegészítéseként szervezett Tüskevár (Balogh György 2012-es filmje) előadások valamint március 15-i ünnepkör tematika feldolgozásának részeként bemutatott a Hídember követett. A közös mozizás során megtekintett filmek listáján számos szórakoztató magyar filmet is találunk; főleg gimnáziumi tanulócsoportok nézték meg tavaly csoportos keretek között a Dumapárbaj vagy a Swing című alkotásokat.

 

 

„A pedagógusok számára fontos feladat a tanulók motiválása. Az iskola falain kívüli tevékenység nyitottabbá teszi a gyerekeket, motiváltabbá, befogadóbbá válnak, emellett a csoportos mozizásnak közösségformáló ereje is van” – mondta Bartha Júlia, fejlesztőpedagógus, közoktatási szakértő.

 

 

Igények és adottságok
Ennek ellenére a kutatás rámutatott arra, hogy az iskolán kívüli programszervezés sok esetben az adott pedagógus személyes motiváltságán, elhivatottságán múlik. A résztvevők csupán 39 százaléka gondolja úgy, hogy erre minden lehetősége adott, 27 százaléka megjelölte azt a válaszlehetőséget is, hogy az adott intézményben ilyen programszervezéssel egyedül a kutatást kitöltő pedagógusok foglalkoznak. A szöveges válaszok legtöbbször a szülői vagy intézményfenntartói anyagi támogatás hiányára hivatkoznak, de sokaknak jelent problémát a megnövekedett, kötelezően az iskolában eltöltött idő, vagy a gyermekek különórái.

 

 

A kutatást kitöltő tanárok döntő többsége, 73 százalék a korábbi szokásokkal ellentétben nemzeti ünnepek esetén, anyagi feltételek hiányában más módon oldják meg a megemlékezést, csupán 13 százalék látogat az iskola finanszírozásával, 12 százalék pedig a szülők költségén tematikus vetítésre moziba. A körülmények ellenére a válaszadó pedagógusok 27 százaléka havonta, 24 százaléka kéthavonta, 21 százaléka pedig legalább félévente egyszer igyekszik diákjainak valamilyen iskolán kívüli programot szervezni.

 

 

„A filmek nyújtotta vizuális-akusztikus élménynek köszönhetően elmélyülhetnek és bővülhetnek a diákok tantárgyi ismeretei” – mondta Barta Judit, oktatási szakértő. A válaszadók összesen 99 százalékban jelölték meg, hogy a modern technológia és a vizuális kultúra eszközeinek használatát hasznosnak (35 százalék) vagy nagyon hasznosnak (64 százalék) tartják az oktatási anyag elmélyítésében.

 

 

(Forrás: Edupress)

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet