Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A pedagógusok besorolásával kapcsolatos tipikus problémák

Az elmúlt időszakban több vezető kollégától, intézménytől, sőt pedagógusoktól kaptam konkrét kérdéseket, amelyek problémákat jeleznek a pedagógusok jogszabályoknak megfelelő szabályos besorolásában. Ezek közül néhány gyakran előforduló problémát igyekszem közzétenni vezetőtársaim, pedagógus kollégáim és a szabályos besorolás támogatása érdekében.
Ennek meglesz az a járulékos haszna is, hogy nem fogunk megbukni, amikor egy külső ellenőrzés során azt is fogják vizsgálni, vajon szabályosak-e a besorolások… – Petróczi Gábor írásából közlünk részleteket:

1. Az első kinevezés tört évének beszámítási szabálya

A pedagógus-munkakörbe történő kinevezés kezdő éve a fizetési kategóriák közötti lépés szempontjából egész évként veendő figyelembe. Ha a kinevezés időpontja 2000. szeptember 1-je, akkor a Kjt. szerinti 1. fokozatban az érintett 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben van, ezért a 2. fokozatba 2003. január 1-jén kell átsorolni. 

 

Kjt. 65. §. (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

 

A szóban forgó példában a hároméves várakozási idő 2003. augusztus 31-én járt le, ezért a tárgyév első napján, azaz 2003. január 1-jén kellett a magasabb fizetési fokozatba kerülnie. Ha a következőkben jogviszonya folyamatos 1, akkor háromévenként január 1. napján kerül a következő fokozatokba.

 

2. A várakozási idő csökkentése

Ha a pedagógus az 1998. január 1-től 2013. augusztus 31-ig tartó időszakban – egy vagy két alkalommal – teljesítette a hétévenkénti pedagógustovábbképzési kötelezettségét, akkor a fokozatok közötti várakozási idejét a továbbképzési kötelezettség teljesítését követő évben egy évvel csökkenteni kellett. 2013. szeptember 1-jétől nem illeti meg a pedagógust a várakozási idő csökkentése.

 

A várakozási idő csökkentését előíró 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14. §-a 2013. augusztus 31-ig volt hatályban ezzel a tartalommal:

„A közoktatási intézmény dolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. A várakozási idő csökkentése hétévenként egy alkalommal illeti meg a közoktatási intézmény dolgozóját akkor is, ha a továbbképzés követelményeit többször teljesítette ebben az időszakban.”

 

Ha például a pedagógus a 2000–2002 időintervallumban az 5. fizetési fokozatba volt besorolva, és 2001-ben teljesítette a pedagógus-továbbképzési kötelezettségét, akkor 2002. január 1-jén egy évvel csökkenteni kellett a fokozatok közötti várakozási idejét, ezért az 5. fokozatban valójában csak a 2000–2001 éveket töltötte, és 2002-től a 6. fokozatba került. Ez a várakozásiidő-csökkentés

  • hétévente csak egyszer illeti meg a pedagógust, továbbá
  • csak akkor, ha ebben az időszakban valóban terhelte továbbképzési kötelezettség.

Ha a szóban forgó pedagógus azonban 2002-ben teljesítette a kötelező továbbképzését, akkor a várakozási idő csökkentését csak 2003. január 1-jétől lehet biztosítani számára, ezért a 6. fokozatba nem három, csupán két évig, a 2003–2004-es években lett besorolva.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a köznevelési törvény – és az azt megelőzően hatályban lévő közoktatási törvény – 62. § (2) bekezdése elrendeli: „Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.”

 

Ez azt jelenti, hogy a pedagógus-szakvizsga dátumát követő szeptember 1-jétől a hetedik év augusztus 31-ig a szakvizsgát szerzett pedagógusnak nincs továbbképzési kötelezettsége, ezért azt nem is teljesítheti – következésképpen ebben az időszakban nem jogosult újabb várakozásiidő-csökkentésre akkor sem, ha a következő hétéves ciklusba lépett.

 

Például egy kolléga továbbképzési ciklusa 2007. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tartott. Ha ezt teljesítve 2011. június 30-án szakvizsgát szerzett, akkor 2012-ben csökkenteni kellett a várakozási idejét. Következő továbbképzési ciklusa azonban nem 2014. szeptember 1-jén kezdődik, mert 2011. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig nem terheli továbbképzési kötelezettség. A következő továbbképzési  ciklusának kezdő dátuma tehát 2018. szeptember 1. napja.

A pedagógus-továbbképzési kötelezettségüket teljesítők esetében – amint azt az előző bekezdésben felvezettük – a 2012. szeptember 1. előtt szerzett pedagógusdiplomák esetében azonban nem az Nkt. 62. § (2) bekezdése érvényes, hanem a (régi) közoktatási törvény 19. § (8) bekezdése az alábbi tartalommal:

Közoktatási tv. 19. §. (8) Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

 

A közoktatási törvény e rendelkezése 1998. január 1-től 2012. augusztus 31-ig volt hatályban, de a ciklusok helyes számításánál most is figyelembe kell venni a rendelkezést. Az a pedagógus tehát, aki az 1998. I. 1. – 2012. VIII. 31. közötti időintervallumban első pedagógus-diplomáját követően

  • szakvizsgát,
  • újabb diplomát vagy
  • más jogszabály által rögzített vizsgát tett (jellemzően: újabb diplomát szerzett),
    az kilép az eddigi hétéves ciklusaiból, mert a diploma megszerzését követő hét évig mentes a továbbképzési kötelezettség alól.

 

Az Nkt. és a Kt. újabb és régebbi szabályozása között az a különbség, hogy a 2012. szeptember 1-jétől hatályos Nkt. már nem teszi lehetővé minden megszerzett diploma esetében a hétéves mentesítést, hanem azt kizárólag a pedagógus-szakvizsgák esetében engedélyezi, illetőleg írja elő.

 

A cikk az Ellenőrzés a közoktatásban című kiadványunkban jelent meg. Ha még nem előfizető, akkor a kiadványt megismerheti és megrendelheti erre a linkre, vagy a termék fotójára kattintva:

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet