Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A köznevelési törvény változásai 2017 nyarán

A következő tanévben életbe lépő, illetve érvényben lévő törvénymódosítások kapcsán csak kapkodjuk a fejünket. Augusztus 24-én megrendezésre kerülő tanévindító konferenciánkon részletesebben is belemegyünk a változások megvitatásába, most csak néhányat említünk a teljesség igénye nélkül.

Külföldi iskolai kirándulás, határon túli kirándulás, többnapos tanulmányi kirándulás 
A köznevelési törvény most beiktatott, 2017. június 17-től hatályos rendelkezései meghatározzák a külföldi iskolai kirándulás fogalmát, a külföldi iskolai kirándulásokkal összefüggésben szabályozzák a köznevelési intézmény kártérítési felelősségét, továbbá ilyen kirándulások szervezése esetén a köznevelési intézménynek felelősségbiztosítás megkötését írják elő.

 

Az új rendelkezések szerint a külföldi iskolai kirándulás azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus- vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével megszervezett, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles kirándulás. Ennek értelmében a Horvát Köztársaságba, Romániába, a Szerb Köztársaságba, a Szlovák Köztársaságba, a Szlovén Köztársaságba vagy Ukrajnába irányuló iskolai kirándulás nem külföldi iskolai kirándulás.

 

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása 
A köznevelési törvény rendelkezései szerint nevelési-oktatási intézmény elláthat egyes jogszabályban meghatározott, nem nevelési-oktatási feladatokat anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában működne.

A 2017. szeptember 1-jétől módosuló rendelkezések szerint továbbra is ilyen feladatok maradnak az egyes jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok, továbbá a gyermekétkeztetés feladatai, azonban ettől az időponttól a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása nevelési-oktatási feladatokat is ellátó intézményben csak többcélú intézmény formájában lehetséges.

 

Sajátos nevelési igényű  és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása

A köznevelési törvény legutóbbi módosításával beiktatott új rendelkezések meghatározzák az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció fogalmát.

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás.

 

A köznevelési törvény rendelkezései szerint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésére. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

 

A módosítással beiktatott új rendelkezések értelmében 2017. szeptember 1-jétől a sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók esetében a fent meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat.

 

A rendelkezések és törvények sora még folytatódik. Ha szeretne mindig naprakész lenni az oktatással kapcsolatos jogi változások tekintetében rendelje meg a Tudnivalók a 2017-2018-as tanévre című kiadványunkat.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet