Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanítót keres

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.

                           

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 , Szérűskert utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Harmadik osztályban matematika, környezetismeret, testnevelés, ének, életvitel és gyakorlat tantárgyak tanítása. Napközis foglalkozások tartása (a tanítópárral megosztva).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén az erkölcsi bizonyítványt bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Parcz Ildikó nyújt, a parczildi@gmail.com -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Parcz Ildikó részére a parczildi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet