Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A 2018-as érettségi kötelezően emelt szintű érettségi tárgyai

Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésének, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezéseire, a felsőoktatási intézményekbe történő felvételhez egyes alapképzési szakok és osztatlan szakok esetében az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményekről az alábbi közleményt adjuk ki.

 

A 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a többletpont-rendszer tekintetében. A hatályos kormányrendelet alapján az alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezők érettségi pontjait – a művészet és a művészetközvetítés képzési terület, a sporttudomány képzési terület, valamint a művészeti jellegű és a testnevelő osztatlan tanárképzés kivételével – kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.

 

A közzétett táblázatok az egyes képzési területek alapképzéseire és osztatlan képzéseire vonatkozóan tartalmazzák az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által – a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül – közösen kiválasztott és a felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét. Azt kiemelten tartalmazzák a táblázatok, ahol a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. A többi esetben a választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen vagy képzési szakon, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha van kötelező érettségi vizsgatárgy.

 

 

A közleményben részletesen olvashatjuk, hogy mely területeken KÖTELEZŐ az emelt szintű érettségi, a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat.
 
 

Agrár képzési terület
 
Állatorvosi: emelt szintű kémia ÉS emelt szintű biológia
 
Erdőmérnöki:  matematika ÉS biológia vagy fizika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy – az egyiket emelt szinten kell teljesíteni
 
 
Bölcsészettudomány képzési terület
 

Anglisztika – angol nyelv (emelt szintű) kötelező és francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem
 

Germanisztika (német vagy német nemzetiségi, szakirány) – német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) és angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

 

Germanisztika (néderlandisztika vagy skandinavisztika szakirány) – német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy angol nyelv (emelt szintű) és angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható)
 

Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török vagy újgörög szakirány) – magyar nyelv és irodalom vagy történelem és arab nyelv vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy héber nyelv vagy japán nyelv vagy kínai nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni
 

Magyar – magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelező és angol nyelv vagy finn nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem
 

Néprajz –  magyar és történelem vagy társadalomismeret (egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni)
 

Ókori nyelvek és kultúrák (asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia [latin, ógörög] szakirányok) – magyar vagy történelem és angol/arab/ francia/latin/japán/ német/ olasz/orosz /spanyol/ újgörög (egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni)
 

Pedagógia – angol vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy természettudomány vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy olasz vagy spanyol vagy bármelyik nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek. Az idegen nyelvek közül csak egy választható. Egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni)
 

Pszichológia – angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni)
 

Régészet – történelem (emelt szintű) kötelező és angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv
 

Romanisztika – a szakiránynak megfelelően francia nyelv (emelt szintű) vagy olasz nyelv (emelt szintű) vagy román nyelv (emelt szintű) vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy spanyol nyelv (emelt szintű) és angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható)
 

Romanisztika (portugál szakiránnyal) – magyar nyelv és irodalom vagy történelem és angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy spanyol nyelv vagy portugál nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom.  Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
 

Romológia – magyar nyelv és irodalom vagy történelem és angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
 

Szabad bölcsészet – magyar nyelv és irodalom vagy történelem és angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 
 

Gazdaságtudományok képzési terület
 

Alkalmazott közgazdaságtan – matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy Matematika emelt szintű érettségi kötelező.
 

Gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés – matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy Matematika emelt szintű érettségi kötelező.

 
 

A Közleményt ITT olvashatják el teljességében.

 

 

Forrás: felvi.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet