Termék Kategóriák
0 termék - Ft

2017-től több vizsgatárgy pontozása is megváltozik

 

Korábban már írtunk arról, hogy az idei év nagy változásokat hoz az érettségizőknek, így tanáraikat is új kihívások elé állítja. Az új feladattípusok mellett a pontozás, és az egyes elemek hangsúlyossága is megváltozik. Részletesebben leírjuk, hogy mire számíthatnak a diákok a 2017-es érettségi pontozásánál.

 

 

 

Matematika

Az emelt szintű matek érettségi szóbeli vizsgáján továbbra is 35 pontot lehet maximálisan elérni. Azonban megváltozott, hogy mire és mennyi pontot kaphat a vizsgázó. Ezentúl a logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi gazdagság körében kell értékelni a feleletben szereplő, a témához illő definícióknak, a kimondott tételnek és bizonyításának a nehézségét is. Ezért 6 pont jár.

 

 

Történelem

A történelem érettségi pontozásában jelentősebb változások lesznek. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között.
Az írásbeli érettségin, közép- és emelt szinten is új feladattípus jelenik meg, a komplex feladat. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Az értékelésben bekövetkezett változások követik a kerettanterv által elvárt követelmények változását. A középszintű műelemző feladat pontozása megváltozik: a tartalmi a nyelvi minőség 25-25 pontot ér, ezen belül a szövegszerkezet, a stílus, és a nyelvhelyesség 5-5 pontot ér, a helyesírás 8-at, az íráskép 2 pontot.
A középszintű szóbeli vizsga értékelése: az irodalom felelet tartalmi minőségéért 25 pont, a magyar nyelv felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A helyesírás értékelése is megváltozik. A jó helyesírást jutalmazza, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt. (A helyesírás és az íráskép értékelésben betöltött súlya kis mértékben csökken, illetve változik az értékelési eljárás is. Ami azonban változatlan, hogy továbbra is mindkét feladatrész hibáit jelezni, javítani kell, és mindkettőt figyelembe kell venni a pontozásnál.)
Az emelt szintű írásbeli érettségin a reflektáló és a műelemző szövegek értékelése egymástól függetlenül történik. A műértelmező feladat pontértéke 30 pont, a reflektáló feladat pontértéke pedig 20 pontra változik.

 

 

Bővebb információt a következő oldalakon találhat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

http://ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet