Termék Kategóriák
0 termék - Ft

2017-től jelentősen megváltozik a magyar nyelv és irodalom érettségi

A változásokat a 2012-ben megváltozott Nemzeti alaptanterv és kerettanterv tette szükségessé.

A legjelentősebb változás, hogy a középszintű írásbelin megváltozik a szövegalkotási feladatlap szerkezete. Új feladattípus jelenik meg (Emelt szinten már korábban is szerepelt), a köznapi írásbeliség feladata.

 

 1. a) Köznapi írásbeliség: A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között választhatnak.
 2. b) A középszintű írásbeli érettségi vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül választhat a vizsgázó.
 3. A fogalomlistát a vizsgakövetelmények nem tartalmazzák, mivel arról a kerettanterv rendelkezik.
 4. Az értékelésben bekövetkezett változások a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik.
 5. a) A középszintű műelemző feladat pontozása: tartalmi minőség – 25 pont; nyelvi minőség 25 (szövegszerkezet – 5 pont; stílus – 5 pont; nyelvhelyesség – 5 pont, helyesírás 8, íráskép 2).
 6. b) A középszintű szóbeli vizsga értékelése: Tartalmi minőség, irodalom: 25 pont, Tartalmi minőség, magyar nyelv: 10 pont, A felelet nyelvi minősége: 15 pont.
 7. A helyesírás értékelése is megváltozik. A jó helyesírást jutalmazza, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt.
  (A helyesírás és az íráskép értékelésben betöltött súlya kis mértékben csökken, illetve változik az értékelési eljárás is. Ami azonban változatlan, hogy továbbra is mindkét feladatrész hibáit jelezni, javítani kell, és mindkettőt figyelembe kell venni a pontozásnál.)
 8. Emelt szinten a reflektáló és a műelemző szövegek értékelése egymástól függetlenül történik. A műértelmező feladat pontértéke: 30 pont, a reflektáló feladat pontértéke: 20 pont.
 9. Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, mivel a szakirányú továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú szövegértés.
 10. A szóbeli tételek száma nem változott. Az anyanyelvben két korábbi témakör összevonásával új témakör jött létre Ember és nyelvhasználat néven. Az irodalmi témakörök megnevezésében az irodalmi művek állnak a középpontban. A regionális és interkulturális témakör része lett a határon túli magyar irodalom.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet