Termék Kategóriák
0 termék - Ft

2017-től érvényes középszintű történelem érettségi újdonságai

2017. január 1-jével megváltoznak az érettségi szabályai. Változnak a követelmények, a vizsgaleírások. A változások egy részét a 2012-től hatályos Nemzeti alaptanterv és az új kerettanterv változásai indokolták.

 

exam

 

Miben változik a középszintű történelem érettségi?

 

Az egyik legjelentősebb változás, hogy megjelenik egy új feladattípus: a komplex feladat, mely a 12 tesztfeladat egyike. Ennek során a vizsgázónak egy adott témakörön belül egy vagy több forrás segítségével kell forráselemzést végeznie. A tesztfeladatok közül ezzel lehet a legtöbb pontot szerezni.

 

Szintén lényeges változás, hogy csökken az esszékérdések száma, négyből két témát lehet választani (korábban nyolcból hármat lehetett választani).

 

Módosulnak a pontozás arányai: az írásbeli feladatokra adható 100 pont 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között (korábban 90:60 volt).

 

Sokáig bizonytalan volt, hogy lehet-e használni a régi, kronológiát tartalmazó történelmi atlaszokat. 2016 augusztusában megjelent rendelet végre tiszta vizet öntött a pohárba: a 2016/2017. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában még használhatók a régi atlaszok (melyek a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre kerültek), és az új, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó atlasz is.

 

Némileg módosulnak a szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai is, a korábbi ötödik kompetenciaterület elemei komplex egységben jelennek meg „eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás” elnevezéssel.

 

A vizsga tematikájában is változott: szűkültek a témakörök, kimaradtak résztémák, témakörök címét pontosították, megváltoztak a témakörök korszakhatárai. Új tartalmak jelentek meg (társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek), ezeknek megfelelően módosultak az írásbeli feladatok tartalmi arányai is.

 

iStock_Small

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet