Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Módosult néhány szakképzési kerettanterv

A nemzetgazdasági miniszter 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1., 14., 15. és 16.  pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3., 9. és 10.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) Korm. rendelet 109.  § 11., 13. és 15a.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A  szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

 

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (6) bekezdése, valamint az 5. és 6. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

További csatlakozó dokumentumok – Szakképzési kerettantervek és mellékletek:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-8R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-7R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-6R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-5R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-4R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-3R.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17138-2R.pdf

 

 

Forrás: Magyar Közlöny 2017/138

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet