Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Az étel visszautasítása az óvodában

Az étel visszautasítása az óvodában

Főképp a beszoktatási időszakban fordul elő, hogy a gyermek visszautasítja az ételt az óvodában (esetenként a folyadékot is). Ez nagyon hasonló jelenség ahhoz, amikor a már szobatiszta gyerek néhány hétig még bepisil.

A drámajátékok szerepe a beszédfejlesztésben

A beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek számára nehezebb a környezetükhöz való alkalmazkodás és a kommunikáció. A gyermek nehezebben érti meg a felé érkező verbális információkat, lassabban vagy nehezebben értelmezi a körülötte zajló eseményeket, saját szándékait sem tudja egyértelműen kifejezésre juttatni. Az érthetetlenség, a meg nem értettség és a verbális hatóerő hiánya, így az autonóm törekvések kudarcba fulladása miatt ezek a gyerekek gyakran éreznek frusztrációt, stresszt, szorongást és dühöt. Ezek leküzdésében nyújtanak segítséget a drámajátékok, mely során minden gyermek megtapasztalhatja a csoport elfogadó, megtartó, tükröző szerepét és a dramatikus játéktevékenység érzelemfelszabadító és katartikus hatása mellett.

A szomszédos országokból érkező gyermekek a magyar óvodában

Az óvodába jelentkező, a szomszédos országokból érkező nem magyar állampolgár, illetve kettős állampolgársággal rendelkező gyermeknél vizsgálni kell, hogy van-e a gyermeknek egyáltalán valamilyen állampolgársága, van-e magyar állampolgársága, hogy hány éves, van-e kísérője, törvényes képviselője, és az ő és törvényes képviselői tartózkodásának jogcímét igazolni tudja-e érvényes okmányokkal.

 

Hogyan segíthetjük az óvodáskorú gyermekek nyelvi fejlődését?

Az ép, egészséges gyermek fejlődési folyamatának elválaszthatatlan, szocializációjának pedig szerves része a nyelvelsajátítás képessége, illetve maga a nyelvelsajátítás folyamata. Az öröklött tényezők mellett azonban ahhoz, hogy a gyermek képessé váljon a társadalmi környezete nyelvi és viselkedési szabályainak megértésére, értelmezésére, majd maga is meg tudjon felelni nyelvi és nem nyelvi magatartásában egyaránt az őt körülvevő felnőttek elvárásainak, mindenképpen egy támogató környezetre van szükség.

Az óvodapedagógus eszköztára az iskolaérettség megítéléséhez

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, érésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített fakultatív feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodapedagógus a csoportjába járó valamennyi gyermek fejődéséről – helyi nevelési programban meghatározott módon – rendszeresen naplót vezet, rögzíti a gyermek fejlődésének főbb állomásait, lépéseit.

A víz világnapja – matematikai játékötletek

Minden évben március 22-e a víz világnapja, de az óvodai élet bármely napja alkalmas arra, hogy minél több oldaláról megismerjék a gyerekek a vizet és a benne rejlő matematikai tapasztalatszerzési lehetőségeket, játékokat. A víz végigkíséri egész életünket. Biológiai, kémiai, fizikai jelentősége fontosabb a matematikai tartalmú tulajdonságainál, mégis használjuk ki ilyen jellegű tapasztalatszerzésre is a különböző „vizes szituációkat”.

Óvodai bullying?

A gyermekközösségek egyik negatív sajátossága a szekálás, piszkálás, melyet a szakirodalomban a bullying szóval határoznak meg. Már óvodáskorban megfigyelhetjük ennek csíráját, és tehetünk is ellene.

Ízelítő az Egészségfejlesztés nagykönyve februári számából!

Februári számunk fókuszába ezúttal a lelki egészség fejlesztését helyezzük, amely az intézményi egészségfejlesztésnek nagyon fontos része. Két cikkünk is alaposan körbejárja a témát: Az óvodai bullying megelőzésének lehetőségei című írásunk a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Olvashat benne a konfliktuskezelés békés eszközeiről, az egymás iránti elfogadás tanításának lehetőségeiről, valamint bemutatja a NyugiOvi programot is. Az írásunkban szereplő játékok segítségével a gyermekek közötti kooperációt tudjuk erősíteni.

Intézmény-ellenőrzés és -értékelés

Az intézményi tanfelügyelet célja és alapja

Tevékenyen 2017 szeptemberétől indultak meg az intézményi ellenőrzések. A szakértők részéről is sok felkészülést, egyeztetést igényel az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. Jelenleg a gyakorlati tapasztalatok elején járunk. Ami már az elején látható, hogy az intézményekre továbbra is sok adminisztratív feladat hárul.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet